Some days I feel like shit, some days I wanna quit and just be normal for a bit

Det är svårt att acceptera, omöjligt att förtränga, lätt att känna skuld, läskigt att förändras
Det är stort att bryta mönster och starkt att börja laga det man en gång tagit sönder
Det är mänskligt att fela tusen gånger för att lära
Ödmjukt att säga förlåt, genom att göra det bättre idag än man gjorde igår

Kommentera här: